ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สำนักงาน
dot
bulletข่าวท่องเที่ยว
bulletข่าวกีฬา-นันทนาการ
bulletอำนาจหน้าที่
bulletด้านการท่องเที่ยว
bulletด้านการกีฬา
dot
จังหวัดชัยภูมิ
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletปฏิทินการท่องเที่ยว
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletข้อมูลการเดินทาง
dot
เว็บในจังหวัดชัยภูมิ
dot
bulletจังหวัดชัยภูมิ
bulletอบจ.ชัยภูมิ
bulletสพท.ชย.1
bulletสพท.ชย.2
bulletสพท.ชย.3
bulletสนง.สาธารณสุข จ.ชัยภูมิ
bulletสนง.ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
bulletสนง.พัฒนาสังคมฯ จ.ชัยภูมิ
bulletสนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ชัยภูมิ
bulletสภอ.เมืองชัยภูมิ
bulletแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ
bulletเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ
dot
หน่วยงานในสังกัด
dot
bulletกรมพลศึกษา
dot
ปฏิทินการท่องเที่ยว
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Chaiyaphum Travel / ท่องเที่ยวชัยภูมิ article
วันที่ 30/12/2010   11:26:10

 

Travel Chaiyaphum / ท่องเที่ยวชัยภูมิ

อนุเสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ

สโตนเฮนจ์  ในจังหวัดชัยภูมิ  ประเทศไทย  (มอหินขาว)  จังหวัดชัยภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ  330 กม.  เป็นจังหวัดที่มีคุณค่ามีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีภูเขาสูง  พื้นที่ราบสูง  ที่เขียวขจี  ธรรมชาติที่สวยงาม  การทำแผนที่และพรรณนาจังหวัดชัยภูมิถูกแบ่งเป็นอ่างน้ำธรรมดา  พื้นที่เป็นคลื่นสลับกัน  แผ่นดินสูงและมีภูเขา

Stonehenge  in  Chaiyaphum  Province  Thailand  Chaiyaphum  province  is  in  northeastern  part  of  Thailand.  Located about  
330 km  from  Bangkok.  The province  is  blessed  with  fertile  forest  high   mountains  green  highland  and  natural  attraction.  The  topography  of  chaiyaphum  is  divided  into   basin  plains  wavy  area  high  land  and  mountain  Information.

                ข้อมูล  1.  สโตนเฮนจ์ของประเทศไทย  ถูกเรียกว่ามอหินขาว (ภูเขาเตี้ยที่มีหินสีขาว)  สูง  600  เมตรเหนือระดับน้ำทะเล  เป็นมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่มีทิวทัศน์  มหัศจรรย์เวลาพระอาทิตย์ตกดิน  ส่วนประกอบของมันคือ  หินสีขาวอมเหลือง  หินตะกอน  หินโคลน  หินกรวดมน  อายุ  175  ล้านปี 

ในสมัยจูราสสิค  หรือไดโนเสาร์  มีหิน  5  ต้น  แต่ละต้นสูง  12  เมตร  มีหินใหญ่อื่นอีกเป็นรูปร่าง  คล้ายหอเอนปิซ่าในอิตาลีรูปเจดีย์  รูปช้าง  มีหน้าผามองเห็นคล้ายหัวของพญานาค  เรียกว่า  ผาหัวนาค  มีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก  เวลาพระอาทิตย์ตก  มีกล้วยไม้ป่าและดอกไม้ป่า  มอหินขาวห่างจากจังหวัด 40 กม.
               
                Data 1. Stonehenge  of  Thailand.  It  is  called  Morhinkao  (hill  of  white  stone)  600 meters above  sea  level. A  natural  wonder  offering  wonderful  view  of  sunset  Composition  are  yellowish  white  stone siltstone  mud  stone  conglomerate  etc.  the  age  is  175  million  years  in  Jurassic  or  Dynosaurus  era  5  hugh  peculiar  stones  each  stone  is  12  meters  high.  There  are  more  big  stones  forming  shape  like  tower  of  Pisa  in  Italy  pagoda  turtle  elephant  etc.  There  is  a  cliff  look  like  head  of  big  snake  called  pha  Hua  Naga  a  very  beautiful  view  of  Sunset  is  here.  There  are  wild  vanda  and  flowers  Morhinkao  is  40  km.  from  town.

  Stonehenge in Chaiyaphum  
                

               ข้อมูล  2.  ปรางค์กู่  เป็นโครงสร้างที่เก่าแก่ของศาสนาอยู่ห่างจากจังหวัด  2  กม.  ถูกสร้างด้วยหินทราย  เมื่อประมาณ  500  ปีมาแล้ว
              
               Data 2. Prangku  old  religious  structure  2  km  from  town  built  of  sand  stone  about  500 years  ago.

  
ปรางค์กู่

                ข้อมูล  3.  อุทยานแห่งชาติตาดโตน  มีน้ำตกตาดโตนสูง  6  เมตร  ยาว  50  เมตร  พืชในอุทยานแห่งนี้เป็นป่าไม้แห้งที่มีแมลง  เช่น  ยุง  แมลงวัน  มีศูนย์เล็ก ๆ  เพื่อวิจัยสัตว์ป่าในอุทยานแห่งนี้อยู่ห่างจากจังหวัด  25  กม.
                
                Data 3. Tat  Ton  National  Park. There  is  Tat  Ton  Waterfall  50  meters  width  6  meters  high  most  of  vegetation  in  this  park  is  dry  dipterocarpus  forest  Little  wild  life  research  has  been  carried  out  in  the  park  It  is  about  25 km  from  town.

 
อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ

                ข้อมูล  4.  เขื่อนจุฬาภรณ์  เป็นเขื่อนดินสูง  700  เมตร  ยาว  700  เมตร  กว้าง  8  เมตร  สามารถเก็บน้ำได้  188  ล้านลูกบาศก์เมตร  ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละ  140  ล้านหน่วย  มันตั้งอยู่ในระหว่างภูเขาและป่าทึบทำให้มีอากาศเย็นทั้งปีนอกจากจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังมีศูนย์วิจัยพืชที่มีอากาศเย็น  มีสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว  สถานที่พักผ่อนและจุดชมวิวด้วยอยู่ห่างจากจังหวัด  160  กม.

                Data 4. Chulaporn  dam  It  is  an  earth  dam  700  meters  high  700  meters  length  8  meters  width.  It  can  reserve  water  up  to  188  million  cubic  meters  and  annually  generate  Electricity  140 million  unit.  It  situated  in  the  midst  of  hills  and  jungle  make  it  cool  all  year  Besides  splendid  scenery  there  are  cool  climate  plantation  research  farm  tourist  attraction  the  rest  and  sight  seeing  point  It  is  160  km.  from  town

เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

                ข้อมูล  5.  เขื่อนลำปะทาว  เป็นเขื่อนแข็ง  เป็นสามมิติและแบบเดียวกันมีส่วนบนบรรจุน้ำได้  44  ล้านลูกบาศก์เมตร  และส่วนล่าง  14  ล้านลูกบาศก์เมตร  เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งน้ำเพื่อการเกษตรให้น้ำตกตาดโตนห่าง  40  กม.  จากจังหวัด

                Data 5. Lampatao  Dam  It  is  solid  dam  The  dam  has  the upper  part  contain  water  44 million  cubic  meters  and  lower  part  contain  14  million  cubic  meters  The  dam  produce  electricity  and  distribute  water  for  agriculture  and  tat  tone  40  km  from  town.

                ข้อมูล  6.  ดอกกระเจียว  เริ่มต้นฤดูฝน  เดือนมิถุนายน  ถึง  สิงหาคม  ดอกกระเจียวจะบานเต็มที่  ความสวยงามแบบมหัศจรรย์นี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักถ่ายรูป  เป็นจำนวนมาก  ห่าง  100  กม.  จากจังหวัด

                Data  6.  Krajieo  Flowers  At  the  beginning  of  the  rainy  season.  June  to  August  Krajieo  flowers  will  bloom.  The  wonderful  beauty  of  this  flower  attract  a  lot  of  tourist  and  photographer.  It  is  about  100  km away from  town. 

ทุ่งดอกกระเจียว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

                ข้อมูล  7.  ไนท์บาซา  ถนนคนเดิน  เป็นตลาดและศูนย์กลางอาหารเวลากลางคืนอยู่ใกล้ศาลาเทศบาลเมืองชัยภูมิ

                Data 7.  Night  Bazaar.  It  is  night  market  and  food  shop  near  Chaiyaphum  municipality  hall  in  middle  of  town.

                ข้อมูล  8.  ริเวอร์บลู  รีสอร์ท  อยู่ในถนนเกษตรสมบูรณ์ไปกรุงเทพ  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  เป็นสวนธรรมชาติมีบ่อตกปลา  ที่พักค้างคืน  บริเวณ  30  ไร่  (10  เอเคอร์)  ค่าที่พักต่อ  2  คน  300  บาทต่อคืน  ค่ารถยนต์โดยสารจากกรุงเทพถึงเกษตรสมบูรณ์  400  บาท  แล้วเดินทางต่อไปอีก  1.5  กม.  มีบริการอาหารตามสั่ง  เช่น  ข้าวผัด  ข้าวราดหมูกะเพรา  ก๋วยเตี๋ยว  บริการตลอด  24  ชั่วโมง  ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์  081 7499679

                Data  8.  River  blue  resort  in  kasetsombron  district  It  is  a  natural  garden  There  are  fishing  ponds  home  stay  area  is  about  10  acres  Price  to  stay  overnight  is  300  Baht  for  2 persons.  There  are  bus  from  Bangkok  to  resort.  Thai  chinese  European  food  are  available  telephone  number  081-7499679.  Getting  there  and  away.

                Day Trip การไปและออกจากจังหวัดชัยภูมิ  ไปถึงได้โดยรถเมย์จากสถานีขนส่งสายเหนือที่กรุงเทพ  รถยนต์แอร์ราคา  260  บาท  วิ่ง  5 6  ชม.  มีรถ  10  เที่ยวต่อวัน  แอร์ประเภท  2  ราคา  200  บาท  วิ่ง  6  ชม.  เริ่มเวลา  6.00 น.  ถึง  18.50 น.  จากชัยภูมินักท่องเที่ยวเดินทางไปกรุงเทพ  ขอนแก่น  โคราช  อุบล  หนองคาย  เชียงใหม่  พัทยา ฯลฯ  โดยรถยนต์  การเที่ยวรอบ ๆ  เมือง  รถสามล้อราคาประมาณ  30 40  บาท  ถึงทุกแห่งในเมืองรถตู้ราคา  1800  บาทต่อวัน  แต่ไม่รวมค่าน้ำมันพาท่านไปทั่วประเทศจ่ายตามวันการแนะนำเที่ยวชัยภูมิ  โปรแกรม  1  ปรางค์กู่  น้ำตกตาดโตน  เขื่อนลำปะทาว  มอหินขาว  โปรแกรม  2  เขื่อนจุฬาภรณ์  มอหินขาว  โปรแกรม  3  ดอกกระเจียว  มอหินขาว  เดือนมิถุนายน  ถึง  สิงหาคม  โปรแกรม  4  ริเวอร์บลูรีสอร์ท  เขื่อนจุฬาภรณ์  มอหินขาว  สถานที่รับประทานอาหาร 

1.  เทสโกโลตัส  2.  บิ๊กซี  3.  หม่องวีไอพีคาราโอเกะ  4.  ตะวันแดง  5.  ร้านลูกตาล  6.  ไนท์บาซาร์ 

7.  ตลาดนัวตรงข้ามโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ถนนหฤทัยใกล้อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล  8.  ตลาดข้าวสวยอยู่ถนนชัยภูมิ บ้านเขว้า  ใกล้ห้าแยกโนนไฮในเมืองชัยภูมิ

                 Day Trip Chaiyaphum   can  be  reached  by  bus  from  Bangkok’s  Notthern  terminal.  First  class  air  condition  but  cost  260  Baht  1  usdollar  is  about  32  Baht  5 – 6  hours  10  buses  daily  ordinary  bus  cost  200  B  6 hours  Bus  stat  from  7  a.m.  to  6  pm. 

               
                
สถานที่พัก  1.  โรงแรมศิริชัยและบริษัททัวร์  โทร. 044-861461  ราคาห้องพักเริ่มจาก  500  บาทต่อคืน  2.  โรงแรมภูสวยปาร์ควิว  อยู่ถนนชัยภูมิ-อำเภอแก้งคร้อ  ใกล้สี่แยกโรงต้มในเมืองชัยภูมิราคาห้องเริ่มจาก  500  บาท  อินเตอร์เน็ท 
www.phusuaygroup.com  โทร. 044-854111  3.  สยามริเวอร์ รีสอร์ท  4.  ริเวอร์บลู รีสอร์ท  ข้อมูลที่พักเพิ่ม  www.chpao.org

Places  to  stay  sirichai  hotel  and  tour  ageney  Tel. 044-861461  room  price  start  from  500  Baht  2  Phusuay  Park  view  hotel  room  price  start  from  500  Baht  in  Chaiyaphum – Kangkho  road  near  Rongtom  intersection  Tell 044-854111  3  Siamriver  resort  4  Riverblue  resort  More  information  click 
www.chpao.org

 

 

                From  Chaiyaphum  visitor  can  go  to  Bangkok  Khonkaen  Nakornrat  chasima  ckorat  ubol  Nongkai  chiangmai  Pattaya  by  bus

                Getting  around  A  tuk-tuk  (motor  tricycle)  should  cost  a  bout  30-40 B  for  any  destination  in  town  including  night  bazaar.

                Car  for  rent  A  van  with  driver  cost  a  bout  1800  B  per  day  not  include  gasoline  A  van  can  take  you  to  any  where  in  thailand  paymoney  for  days  you  go. 

                Day Tip Suggestion  for  tour  around  chaiyaphum  Program  1  Prangku  Tattone  water  fall  lampatao  dam  stonehenge  of  Thailand  Program  2  Chulaporn  dam  Stonehenge  of  Thailand  Program  3  Krajieo  flower  Stonehenge  of  Thailand  Jun-Aug  Program  4  Riverblue  resort  chulaporn  dam  Morhinkao  Places  to  eat  Tescolotus  2  Big  3  Mong  VIP  Karaoke  4  Tawandang  5  Luktal  6  Night  bazaar  7  Talaadnua  Haruetai  Road  near  Payalaestatue  8  Talad  Kaosuaychiyaphum – Bankao  road  near  Nonhai  intersection. 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image

 *ข่าวท่องที่ยว

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๕ วันที่ 08/07/2012   13:54:20 article
ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา วันที่ 11/10/2011   14:06:24
การอบรมมัคคุเทศน้อย วันที่ 24/05/2011   13:37:38 article
แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ วันที่ 26/06/2009   15:30:38
อุทยานแห่งชาติป่าหินงามขยายเวลาการลดอัตราค่าบริการ วันที่ 06/09/2010   09:30:06
เปิดงานเทศกาลท่องเที่ยว “ ชัยภูมิ ภูมิใจเที่ยวได้ทุกฤดู ” วันที่ 06/09/2010   09:57:37
งานต้อนรับรัฐมนตรีการท่องเที่ยวกีฬา "ก๊อกแก๊กทัวร์" วันที่ 24/10/2013   12:58:29
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว วันที่ 01/03/2012   14:09:02
นักเรียน นักศึกษา(พิเศษ1) วันที่ 08/11/2011   07:21:46 article
ภาพถ่ายประชาชน(พิเศษ2) วันที่ 08/11/2011   07:13:21 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
สนามกีฬาจังหวัดชัยภูมิ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ สาย2 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
Emai ID : chaiyaphum@mots.go.th โทรศัพท์.0-4481-1218 โทรสาร.0-4481-6316

Webmaster : devilfreedom Emai ID : cpm.webmaster@hotmail.com