ชุมชนท่องเที่ยวแนะนำ

หมู่บ้านญัฮกรุ 11 พ.ค. 2561 13 ครั้ง
บ้านบูรพา 11 พ.ค. 2561 12 ครั้ง
บ้านโหล่น 11 พ.ค. 2561 10 ครั้ง
บ้านเสี่้ยวน้อย 11 พ.ค. 2561 15 ครั้ง
บ้านบุ้งสิบสี่ 11 พ.ค. 2561 13 ครั้ง