ชุมชนท่องเที่ยวแนะนำ

หมู่บ้านญัฮกรุ 11 พ.ค. 2561 4 ครั้ง
บ้านบูรพา 11 พ.ค. 2561 2 ครั้ง
บ้านโหล่น 11 พ.ค. 2561 1 ครั้ง
บ้านเสี่้ยวน้อย 11 พ.ค. 2561 5 ครั้ง
บ้านบุ้งสิบสี่ 11 พ.ค. 2561 3 ครั้ง