ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบรินทร์ กิจกรรมหลัก กา.....   12 พ.ค. 2564 393 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ   7 พ.ค. 2564 731 ครั้ง
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบรินทร์ กิจกรรมห.....   6 พ.ค. 2564 251 ครั้ง
ยกเลิการประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ   6 พ.ค. 2564 225 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบรินทร์ กิจกรรมหลัก กา.....   28 เม.ย. 2564 235 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ   26 เม.ย. 2564 188 ครั้ง