การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ(สัมมนาครั้งที่ 1)

25 ธ.ค. 2560      160 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printวันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ (นายไพบูลย์ กุลแพง) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ(ครั้งที่ 1) โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสัก กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญใน 4 จังหวัด กิจกรรมย่อย สำรวจ ออกแบบแปลน วางผัง พื้นที่ทัศนศึกษาธรรมชาติเชิงสัตว์ป่าซับลังกา เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดย จังหวัดลพบุรี ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ