อำเภอภูเขียว

2 มี.ค 2561      1367 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

พระธาติหนองสามหมื่น
วัดพระธาตุหนองสามหมื่น ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ วัดราษฎร์ เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากแห่งหนึ่งของชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่บ้านแก้ง จากตัวเมืองชัยภูมิเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 201 ผ่านอำเภอภูเขียวไปจนถึงบ้านหนองสองห้องระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2055 อีก 9 กิโลเมตรถึงบ้านแก้งและแยกซ้ายไปวัดพระธาตุหนองสามหมื่นอีกประมาณ 5 กิโลเมตร พระธาตุหนองสามหมื่น เรียกชื่อตามหนองน้ำ ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัด เป็นพระธาตุที่มีลักษณะสวยงาม และสมบูรณ์ที่สุดองค์หนึ่ง ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดแต่จากลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ปรากฏ เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างศิลปล้านนา ล้านช้าง และอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 ในสมัยพระไชยเชษฐาธิราชแห่งราชอาณาจักรลาว พระธาตุหนองสามหมื่นมีลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งอยู่บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความสูงประมาณ 45 เมตร มีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน เหนือฐานเขียงเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายรองรับองค์พระธาตุ ซึ่งมีซุ้มทั้งสี่ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำพึง และปางลีลา ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า รูปแบบดังกล่าวอาจเปรียบเทียบได้กับพระธาตุอื่นๆ ทั้งในนครเวียงจันทน์และในเขตไทย เช่น พระธาตุวัดเทพพล เมืองเวียงคุก จังหวัดหนองคาย พระธาตุศรีเมือง นครเวียงจันทน์ เป็นต้น

หาดทรายเพชร
ที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูเขียว 20 กิโลเมตร คืออีกแหล่งท่องเที่ยวที่น่าแวะไปเยือน เพราะเป็นแหล่งทรายน้ำจืด ที่อุดมไปด้วยต้นไม้เขียวขจี โดยเฉพาะต้นมะพร้าวและต้นปาล์ม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ถ่ายรูปเล่นได้แบบชิล ๆ รอบอ่างเก็บน้ำยังมีต้นไม้หลากหลายชนิดที่ชาวบ้านนำมาปลูกไว้เพื่อประดับตกแต่งให้สวยงามน่าเที่ยว ถ้ามีเวลาจากการชมสัตว์ป่าลองแวะเวียนไปดูก็คงจะเพลินดีไม่น้อย

ศูนย์รวมไม้ดัดบ้านแข้
อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สีคิ้ว-เชียงคาน) จากตัวเมืองชัยภูมิก่อนถึงอำเภอภูเขียวประมาณ 1 กิโลเมตร สองข้างทางจะเป็นแหล่งจำหน่ายไม้ดัดซึ่งเป็นไม้ประดับที่สวยงามมาก เป็นอาชีพของชาวบ้านแข้โดยเฉพาะ โดยนำไม้ประเภทข่อย มะสัง ตะโก ซึ่งมักจะขึ้นในที่ดอนและตามท้องไร่ท้องนามาดัดให้เป็นรูปทรงที่สวยงามและจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยาแก่นักเดินทางที่ผ่านไปมาเพื่อนำไปประดับบ้าน ตลอดไปจนถึงส่งออกไปยังต่างประเทศก็มี


แหล่งที่มา :