กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตตามโครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ"

3 พ.ค. 2561      114 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝาย "โครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ" วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม สำนักงานพลังงาน สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ออกปฏิบัติงานกจิกรรมสร้างฝายมีชีวิต ตามโครงการ " ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ" ณ ป่าโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ในการดำเนินการตามโครงการนี้ เป็นการสร้างป่า สร้างน้ำ ตามศาสตร์พระราชา และเป็นการสร้างคนให้เกิดสามัคคีกันและเกิดการหวงแหนป่าไม้และทรัพยกรธรรมชาติ ในการนี้ นายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้