บ้านบุ้งสิบสี่

11 พ.ค. 2561      99 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printจังหวัดชัยภูมิ เปิดตัว วิถีชีวิตริมฝั่งลำน้ำพรม "บ้านบุ่งสิบสี่" เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร สนองนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านบุ่งสิบสี่ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นหมู่บ้านอยู่ติดกับลำแม่น้ำพรม สายน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนอำเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ์ ภูเขียว บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ก่อนจะไหลลงลำน้ำเซิน ลงเขื่อนน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ความยาว 200 กิโลเมตร บ้านบุ่งสิบสี่ ถือเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับต้นน้ำ จึงมีความอุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตชาวบ้านแถบนี้มีความเข้มแข็ง ทำการเกษตรได้ผลดีทุกชนิด โดยเฉพาะส้มโอ เป็นพืชผลที่นิยมปลูกมากที่สุด มีพื้นที่ปลูกกว่า 600 ไร่ เป็นสินค้าส่งจำหน่าย กว่า 500 ตันต่อปี มีเอกลักษณ์เด่นประจำถิ่นคือ มรเรือแจว ขนส่งพืชผักไปตามลำน้ำกว่า 100 ลำ มีทัศนียภาพ ภูเขาโอบล้อมแลดูสวยงาม มีลำน้ำพรมไหลผ่าน และมีสวนส้มโอ พันธุ์พื้นเมือง อย่างส้มโอทับทิมสยาม มีเนื้อสีแดง รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาส่งเสริม ให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมิ ใช้งบประมาณ 6 ล้าบาท ดำเนินการเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก โดยให้ภาคเอกชนและประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ ในด้านมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิและในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ได้อีกด้วย ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับตัวแทนชาวบ้านโดยตรง ผู้ใหญ่นันนทวิทย์ ดวงมณี 0997832597 หรือนางเสถียร ฦาชา 0935574704