บ้านโหล่น

11 พ.ค. 2561      46 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printออกจากจังหวัดชัยภูมิมุ่งหน้าไปยังถนนสาย 2359 หนองบัวแดง-ภัคดีชุมพล ระยะทาง 93 กิโลเมตร เลาะเลียบเทือกเขาด้านทิศตะวันตกที่เป็นเขตรอยต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่บ้านสุดท้ายสุดเขตแนวเทือกเขานี้ คือ บ้านโหล่น ซึ่งมีชัยภูมิอยู่ในที่ราบลุ่ม สลับกับลูกคลื่นลอนตื้น แหล่งน้ำที่สำคัญคือ ลำชีบน ซึ่งมีต้นกำเนิดจากภูเขาพญาฝอ ในเขตอำเภอหนองวัวแดง ชาวบ้านที่นี่พูดอีสานสำเนียงเมืองเลย เพราะผู้เฒ่าเมืองเลยแสนฉลาดได้เลือกแหล่งทำกินอุดมสมบูรณ์เพื่อให้ลูกหลาน กล่าวคือ ดินที่นี่เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ สภาพดินร่วนปนลูกรัง การระบายน้ำดี ส่วนใหญ่อินทรียวัตถุมากกว่า 1% (ผลวิเคราะห์ดินแปลงทดสอบการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก ) มีระดับน้ำใต้ดินตื้น จึงไม่มีปัญหาในเรื่องแหล่งน้ำสำหรับการผลิต วันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับพืชเศรษฐกิจหลักของชาวบ้านโหล่นกัน