ต้นเขว้าใหญ่

9 ก.ค. 2561      1884 views

แชร์ทั้งหมด 3 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ต้นเขว้าใหญ่ อายุ 300 ปี ต้นนี้วัดขนาดรอบวงได้ 5เมตร ความสูง 30 เมตร ตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Adina cordifolia Hook.f. (Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale)
ชื่อวงศ์ : Rubiaceae 
ชื่ออื่น : กว้าว, เขว้า, กระทุ่มแดง, ตุ้มก้านแดง, กาว (เลย), วาว (ใต้), ตุ้นกว้าว (เหนือ), ตองแดงเหลือง (ลำปาง), ล่องเลาะ (น่าน), ขว่าว,ขาว (อุบลฯ), ตองเหลือง (เชียงใหม่), เฝ้า (เพชรบูรณ์)

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ผลัดใบ ต้นแก่เปลือกสีน้ำตาลแดง มีพูพอน
ใบเดี่ยวรูปไข่ปลายแหลมโคนใบเว้าลึก แผ่นใบด้านบนมีขนสากประปราย ด้านล่างมีขนสั้นนุ่ม หูใบร่วมรูปไข่ ปลายมนประกบติดกันเป็นคู่ที่ยอด ร่วงง่าย ทิ้งรอยชัดเจน มักมีตุ่มใบเป็นขน

ประวัติ

ต้นเขว้าใหญ่ อายุ 300 ปี ต้นนี้วัดขนาดรอบวงได้ 5เมตร ความสูง 30 เมตร ตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
จากหลักฐานทางโบราณคดีประกอบกับข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สันนิษฐานว่าในอดิตพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์เป็นเมืองโบราณ ชื่อ "นครกาหลง" ซึ่งพบว่ามีอายุมาตั้งแต่สมัยทวารวดีโดยมีพระยาขุนหาญได้อพยพผู้คนมาทางแถบนครราชสีมาแล้วมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ขึ้น ต้นเขว้าต้นนี้อยู่ในบริเวณดังกล่าว และมีอายุราวประมาณ 300 ปี
ปัจจุบันตัวโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตโบราณสถานบ้านโนนกู่ ดังนั้น ทั้งหลักฐานทางโบราณคดีและต้นเขว้าอายุเก่าแก่ดังกล่าว จึงได้รับการดูแลรักษาเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชุมชน เช่นเดียวกับต้นเขว้า จะได้รับการดูแลรักษาเพื่อการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม