การตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

5 ก.ย. 2561      44 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

การตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย วันที่ 5 กันยายน 2561 โดยกรมการท่องเที่ยวและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรลำน้ำพรม บ้านบุ้งสิบสี่ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวนบ้านที่รับประเมิณทั้งหมด 8 หลัง