การรับมอบอุปกรณ์กีฬาโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

18 มิ.ย. 2564      704 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

                นางณัฏฐ์ชุดา นันทนิ ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายกิตติวิชญ์ ชวนินทวิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ นายทะนงชัย เลิศนอก เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงาน และนายวัชรพงษ์ ยวงทอง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเขว้า ได้มีการจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้มีการมอบลูกฟุตบอล จำนวน 10 ลูก ให้แก่ชมรมกีฬาอำเภอบ้านเขว้า และชมรมคนรักบอลอำเภอบ้านเขว้า ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ