ประชุมหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมิ

22 มิ.ย. 2564      477 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการเปิดพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลดอกกระเจียว โดยมีนายอำเภอเทพสถิต ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม นางณัฏฐ์ชุดา นันทนิ ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดและอำเภอเทพสถิต ได้ประชุมหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมิ ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ ในวันอังคารที่ 22 เดือนมิถุนายน 2564 เวลา 13:00 น. ผลการประชุม สรุปว่า ส่วนราชการ ผู้ประกอบการในพื้นที่ มีความเห็นชอบให้ดำเนินการเปิดพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมของ ศคบ.จังหวัด อย่างเคร่งครัด ในส่วนของกาเตรียมการของหน่วยงานต่างๆก็ให้ดำเนินการต่อไปตามที่วางแผนไว้ ทางอุทยานแห่งชาติป่าหินงามพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป