กิจกรรมวิ่งออกกำลังกายภายใต้โครงการ Park run Thailand

3 ก.ค. 2564      838 views

แชร์ทั้งหมด 45 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางณัฏฐ์ชุดา นันทนิ ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายกิตติวิชญ์ ชวนินทวิสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาญการ นายทะนงชัย เลิศนอก เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดชัยภูมิ และนายฐิติภูมิ ศรวิเศษ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้ดำเนินจัดกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายภายใต้โครงการ Park run Thailand ทุกวันเสาร์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนภายในพื้นที่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง โดยมีเยาวชนและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนทั้งหมด 40 คน